Testimonials uit Nieuw-Zeeland

Testimonials uit Nieuw-Zeeland

Ooit heeft iemand een testimonial geschreven in vier hoofdstukken: 1. situering van de klant, 2. probleemstelling, 3. oplossing en 4. voordelen.

Sindsdien hebben duizenden mensen die formule gekopieerd. Daarbij maakt men te vaak drie fouten die de interesse van de lezer naar een dieptepunt jagen: men denkt dat de situering van de klant het meest aandacht moet krijgen terwijl het net omgekeerd is. Ook vergeet men vaak om er een aangenaam verhaaltje van te maken en krijgen we alleen een saaie opsomming. Tot slot vergist men zich frequent qua probleemstelling en concentreert men zich op het technische probleem, terwijl eigenlijk het zakelijke probleem aan bod moet komen.

Omdat we vandaag een beetje lui zijn, kan u de rest lezen in een blogpost van Bashkar Sarma: “A Tolkenian formula to writing case studies“. (Via Tolkien komen we bij Lord of the Rings en zo bij de filmtrilogie en uiteindelijk dus in Nieuw-Zeeland …)